วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่มีคุณภาพและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

 
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 สิงหาคม 2559

    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 10 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) และเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน  มอบโล่เกียรติคุณให้ นางสาวปัทมา  คัดทะจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจ
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร จัดนิทรรศการร่วมกับจังหวัดสกลนคร “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรมศิลปะ ให้ความรู้ให้คำปรึกษา เรื่องการศึกษาพิเศษกับผู้ที่สนใจ  เมื่อวันที่ 20 เมษา
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 
      ผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของไทย   เมื่
ประเมินผลการการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์ฯ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร จัดการประเมินผลการการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์ฯ เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน  ประจำปีการศึกษาที่  2/2558   เมื่อวันที่  11  เมษายน &
เข้าร่วมต้อนรับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ 
      ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครพร้อมคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ในโอกาสเดินทางมาประชุม กศจ.มุ
กิจกรรมวันสงกรานต์ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  ประจำปีการศึกษา 2558  ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรดน้ำดำหัวขอพรคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประเพณีวันสงกราน
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
      ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่ว
งานประชาสัมพันธ์ 
      คณุธีรพัฒน์ เลิศศิริประภา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้1) กิจกรรมการเล่นเกมส์ 2) กิจกรรมดนตรี นอกจากนั้นยังมอบสื่อการเรียนการสอนและของขัวญให้กับนักเรียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประศูนย์การศึกษาพิเศ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิ์สอบเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำ...     จำนวนผู้เข้าชม 6748 ครั้ง
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง
กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต...     จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดาล ลานคอนกรีต โ...     จำนวนผู้เข้าชม 7081 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 5 รายการ ของโรงเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 410 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๒ ถัง และปรับปรุงพัฒนาอาคารประกอบ ๕ รายกา...     จำนวนผู้เข้าชม 7079 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 7180 ครั้ง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...     จำนวนผู้เข้าชม 7137 ครั้ง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้...     จำนวนผู้เข้าชม 451 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยมรุมาศ สุทธาวาส 1 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Tel : 0-4271-7003  Fax : 0-4271-6351
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.