วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่มีคุณภาพและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

 
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2559

    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 10 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) และเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน  มอบโล่เกียรติคุณให้ นางสาวปัทมา  คัดทะจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจ
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร จัดนิทรรศการร่วมกับจังหวัดสกลนคร “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรมศิลปะ ให้ความรู้ให้คำปรึกษา เรื่องการศึกษาพิเศษกับผู้ที่สนใจ  เมื่อวันที่ 20 เมษา
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 
      ผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของไทย   เมื่
ประเมินผลการการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์ฯ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร จัดการประเมินผลการการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์ฯ เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน  ประจำปีการศึกษาที่  2/2558   เมื่อวันที่  11  เมษายน &
เข้าร่วมต้อนรับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ 
      ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครพร้อมคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ในโอกาสเดินทางมาประชุม กศจ.มุ
กิจกรรมวันสงกรานต์ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  ประจำปีการศึกษา 2558  ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรดน้ำดำหัวขอพรคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประเพณีวันสงกราน
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
      ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่ว
งานประชาสัมพันธ์ 
      คณุธีรพัฒน์ เลิศศิริประภา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้1) กิจกรรมการเล่นเกมส์ 2) กิจกรรมดนตรี นอกจากนั้นยังมอบสื่อการเรียนการสอนและของขัวญให้กับนักเรียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประศูนย์การศึกษาพิเศ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจ.มค 18 ครั้ง ปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์...     จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 148 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 12-14 กันยายน 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง
โครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดปทุมธานี...     จำนวนผู้เข้าชม 259 ครั้ง
ังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี อ.ลำลู...     จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนและป้ายโรงอาหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 276 ครั้ง
ภาพกิจกรรมการร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 นำโดย ผอ. วัชราภรณ์ ผิวขำ และบุคลากร ศูนย์ก...     จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
ภาพกิจกรรมการจัดงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรวมใจศูนย์ก...     จำนวนผู้เข้าชม 362 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยมรุมาศ สุทธาวาส 1 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Tel : 0-4271-7003  Fax : 0-4271-6351
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.